Onze titels

€ 25,95
Het complete handboek Reiki

Het Complete Handboek Reiki is het meest gezaghebbende naslagwerk over reiki dat voorhanden is. Beide auteurs zijn traditioneel geschoold, hebben ook onderwijs genoten van Phyllis Lei Furumoto en zijn de oprichters van Nederlof Centrum / Reiki-Instituut. Dit instituut is sinds jaar en dag toonaangevend in de wereld van reiki en healing. Zi hebben meerdere succesvolle boeken gepubliceerd over reiki, energie en healing. In dit uitvoerig geïllustreerde handboek is hun kennis en ervaring gebundeld tot een indrukwekkend overzicht. Het boek bevat: * Geschiedenis en beginselen * Wetenschap en traditie * Methodes en technieken * Ziektebeelden en behandelingen * Segmenten en chakra’s * Energie, balans en voeding * Spirituele diagnose en praktijk Verder een UNIEKE BIJDRAGE VAN PHYLLIS FURUMOTOBiblionRecensie door Franca DuindamBeschrijving De auteurs van Handboek reiki zijn beiden praktiserend Reiki Master en hebben meerdere succesvolle boeken gepubliceerd over reiki, energie en healing.
 In dit uitvoerig geillustreerde handboek is hun kennis en ervaring gebundeld tot het meest gezaghebbende naslagwerk over reiki dat in Nederland voorhanden is.
 Recensie(s) NBD / Biblion recensie: Reiki (universele levensenergie) is een Japanse geneeswijze. Door handoplegging kun je op een liefdevolle en spirituele manier jezelf en anderen helen op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Reiki-energie stroomt door ons heen en men kan ingewijd worden door een erkende reiki-master om deze energie te gaan gebruiken. Deze verzorgde uitgave is het meest complete naslagwerk dat tot nu toe over dit onderwerp is verschenen. Op een zorgvuldige en praktijkgerichte manier krijgt men inzicht in de wereld van reiki. Aan bod komen: de geschiedenis, ziektebeelden en hun behandelposities (met tekeningen verduidelijkt), de graden, chakras enzovoorts. Veel aandacht wordt geschonken aan oorzaken op emotioneel en mentaal gebied van aandoeningen. De auteurs zijn praktiserend reiki-master en hebben een reiki-instituut in Amsterdam waar o.a. opleidingen worden gegeven. Geschikt voor reiki-beoefenaars, maar ook voor de geinteresseerde leek zeer toegankelijk. Bevat een verklarende woordenlijst, bibliografie, adressen en een register. 

(Biblion recensie, Franca Duindam)

€ 15,45
Het Boek van Overvloed

OVERVLOEDhet boek vanGeld Kracht LiefdeHet boek van Overvloed gaat over overvloed en over het tegendeeldaarvan...tekort. Zowel de prettige staat van overvloedals de staat van tekort zijn geen kwestie van ‘toeval’, maarhebben een serie overtuigingen en dagelijkse verzorgingnodig om te kunnen blijven bestaan... Het boek van Overvloedbrengt een onvermoed verband aan het licht tussenliefde, levenskracht en welvaart, op elk gebied.BiblionRecensie door RedactieIn dit boek brengen de auteurs, coach op het gebied van persoonlijke groei en oprichters van het spirituele Nederlof Centrum in Amsterdam, een verband aan het licht tussen liefde, levenskracht en welvaart. Ze laten zien dat tekort en overvloed geen kwestie van 'toeval' zijn, maar bepaald worden door drie natuurwetten die zorgen voor een eeuwige stroom levenskracht, welvaart en liefde in de wereld. Met bewuste kennis van die drie wetten zijn mensen in staat hun leven zelf vorm te geven. Het boek is gebaseerd op een cursus die door de auteurs zelf is ontwikkeld en bevat tal van praktische tips en voorbeelden. Een praktisch boek voor een breed publiek van spiritueel geïnteresseerde lezers die hun leven meer inhoud wil geven.